Werkwoordspelling uitlegkaarten

Persoonsvorm

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw

Uitlegkaart over de persoonsvorm. 

Wat gebeurt er met een woord met een ik/ hij/ wij vorm?