Vermedigvuldigen werkbladen

Tafelsommen met de tafels tot 10

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw

Werkblad met sommen van de tafels tot en met 10.

Inclusief nakijkblad