Optellen uitlegkaarten

Cijferend rekenen

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw

Uitlegkaart over hoe cijferend rekenen werkt.

Erbijsommen / Optelsommen

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw

Uitlegkaart over het optellen van sommen.