Delen uitlegkaarten

Delen met de komma

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw

Uitlegkaart over hoe je deelsommen met een kommagetal uitrekent.

Delen met kommagetallen

  • Onderbouw
  • Middenbouw
  • Bovenbouw

Uitlegkaart over hoe je sommen uitrekent met kommagetallen.