Breuken delen uitlegkaarten

Gelijknamige breuken groter dan 1 op elkaar delen

 • Onderbouw
 • Middenbouw
 • Bovenbouw

Uitlegkaart over het delen van breuken groter dan 1.

Gelijknamige breuken kleiner dan 1 op elkaar delen

 • Onderbouw
 • Middenbouw
 • Bovenbouw

Uitlegkaart over het delen van breuken kleiner dan 1.

Ongelijknamige breuken groter dan 1 op elkaar delen

 • Onderbouw
 • Middenbouw
 • Bovenbouw

Uitlegkaart over het delen van breuken groter dan 1.

Ongelijknamige breuken kleiner dan 1 op elkaar delen

 • Onderbouw
 • Middenbouw
 • Bovenbouw

Uitlegkaart over het delen van breuken kleiner dan 1.